Brænder du som lærer for dagbehandling og alle børns ret til udvikling og læring

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En af vores dygtige lærere på mellemtrinet har søgt nye veje og derfor søger Møllevejen dagbehandlingsskole en engageret lærer til vores skønne elevflok. 

Møllevejen skole er kendetegnet ved høj faglighed i forhold til behandling af barnet, i vores arbejde med familierne, og i vores fokus på barnets skolegang.

Er du faglig kompetent, og vil du med ombord på en spændende skole, får du her mulighed for at:

  • indgå i et kompetent tværfagligt fællesskab bestående af pædagoger, lærere, psykologer og familiebehandlere 
  • arbejde tæt sammen med familierne om at skabe de bedste rammer for barnets læring, trivsel og udvikling

Vi søger allerførst den helt rigtige person. Du brænder for at skabe skole for børn og unge med behandlingsbehov og samtidig er du optaget af specialdidaktik, og tænker din undervisning som led i barnets udvikling. 
Vi søger dig med kompetencer indenfor de humanistiske fag - gerne tysk/fransk samt de praktisk/musiske fag og med et drive ind i dagbehandling.

Om Møllevejen Skole
Møllevejen Skole er Fredensborg Kommunes dagbehandlingsskole for elever fra 1.-10. klasse, hvor vi tilbyder et sammenhængende skole- og behandlingstilbud. Eleverne visiteres hertil ud fra deres funktions- og behandlingsbehov, og ikke ud fra en specifik diagnose. Skolen praktiserer specialundervisning jf. Folkeskolelovens § 20.2. samt dagbehandling jf. Servicelovens § 52.3.1. Du kan læse mere om vores skole her.

Skolen rummer lige nu 60 elever og 42 lærere og pædagoger.

Eleverne er fordelt i mindre grupper i en indskoling, et mellemtrin og en udskoling. Fælles for målgruppen er, at det er børn og unge som har behov for specialundervisning og dagbehandling for at kunne opnå samme muligheder for personlig og faglig udvikling som deres jævnaldrende. Behandlingsbehovet kræver et behandlingsmiljø som omfatter hele skoletiden, hvor der arbejdes med tilrettelagte og meningsfulde indsatser med det enkelte barn og familie. Du kan på vores hjemmeside læse mere om vores elevers oplevelse af, at gå på Møllevejen Skole. 

Grundpillen i vores praksis er den neuroaffektive udviklingspsykologi og den mentaliseringsbaseret tilgang. Din opgave som lærer på Møllevejen udspiller sig dels i undervisningsrummet, dels i strukturerede projekter på tværs af hold og afdelinger, og i høj grad i arbejdet med børnene og deres familier.

Undervisningen foregår miljøterapeutetisk som aktiverer den enkeltes motivation for læring, gennem situeret læring og projektundervisning. Vi arbejder med projektbaseret læring som værdifuldt supplement til fagopdelt undervisning og arbejder målrettet på at udvikle didaktikken, så den giver bedst mulig mening for vores elevgruppe. Herunder i høj grad også med VR og robot som væsentlige behandlingsgreb både didaktisk, pædagogisk og behandlingsmæssigt.

Hos os bliver du en del af et afdelingsteam, der i et tæt og struktureret samarbejde med psykologer, familiebehandlere og rådgivere løfter et fælles ansvar for det enkelte barn og deres familier. Hos dine kollegaer, og hos ledelsen, er der fokus på et velfungerende og konstruktivt teamsamarbejde herunder forventningsafstemning og samarbejdsetik. I teamet skal du både kunne arbejde selvstændigt, gå forrest, være tro mod teamets aftaler, kunne tage følgeskab og udføre andres ideer.

Du skal søge en stilling hos os, hvis du 

  • Er uddannet lærer og en tydelig pædagogisk rollemodel, er fagligt velfunderet, og har erfaring fra behandlings- og specialområdet.
  • Kan arbejde organiseret, struktureret og samtidig fleksibelt ind i opgaverne på Møllevejen Skole.
  • Er teamplayer, har gode mentaliseringsevner, er relationskompetent og kan skabe bærende relationer til børn, forældre, kollegaer og samarbejdspartnere.
  • Du tilrettelægger din undervisning efter elevens behov
  • Du er optaget af projektbaseret læring og kan, eller er nysgerrig på, at bruge det i praksis
  • Er tålmodig og har et skarpt blik for barnets iboende ressourcer.
  • Er optaget af barnets invitationer til omverdenen, deres initiativer og oplevelse af mestring. 

 Møllevejen Skole tilbyder vi dig
En levende, ambitiøs og faglig dygtig arbejdsplads fyldt med glade og fantastiske børn, der gør det bedste de kan og som dagligt får smilet frem hos os alle. Vi er en kollegagruppe som har let til grin, har omsorg for hinanden og vægter faglig sparring højt. 
Du vil herudover have din daglige gang tæt på Nordsjællands smukkeste natur med skov, strand og vand lige ved dine fødder.

Møllevejen – Vejledning, Behandling og Skole 
I Fredensborg kommune har vi valgt at samle vores indsatser på børne- og ungeområdet under samme tag på Møllevejen i Nivå. Udover skolen rummer vi også Vejledning til almenområdet (PPR – indsatser) og kommunens øvrige behandlingsindsatser (familiebehandling). Du vil derfor i det daglige arbejde under samme tag med flere faggrupper som også brænder for arbejdet med børn, unge og familier. 
 
Med Møllevejen som et samlet tilbud er ambitionen at skabe faglige indsatser af høj kvalitet, der er helhedsorienterede, tilpassede og har en høj grad af koordinering og systematik. Med pejlemærket Sagen sætter holdet ønsker vi at sætte nye standarder for indsatserne på det specialiserede område.

Stillingen er på fuldtid med ansættelse per d. 1. maj 2024. 

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist d. 6. marts kl. 12.00 

Vi udvælger kandidater fredag d. 8. marts og afholder samtaler mandag d. 11.marts kl. 12-17 og evt 2. samtale torsdag d. 14. marts kl. 12-16.

Ønsker du yderlig information om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Brunander på tlf. 23991759 eller skoleleder Anne Gundlund på tlf. 21644565 

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredensborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Fredensborg Kommune, Møllevej, 9S, 2990 Nivå

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5997697

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet