Nyheder fra Nivå

17 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Nivå og omegn

Job tilbydes:
Er du vores nye familiebehandler på Møllevejens dagbehandlingsskole? Fredensborg Kommune søger dygtig og engageret familiebehandler til Møllevejen pr. 1.10.2022 eller snarest muligt
Da vi er i gang med at gentænke indsatserne på vores dagbehandlingsskole, har vi fået mulighed for at tilbyde en spændende familiebehandlerstilling i vores organisation. Brænder du for behandlingsarbejde med og omkring børn, unge og familier i en pædagogisk kontekst, og har du erfaring i forhold til at tilrettelægge og varetage behandlingsforløb for børn og unge med særlige behov og deres familier? Hvis ja, kunne du meget vel være den familiebehandler, vi aktuelt søger til en fuldtidsstilling på vores interne dagbehandlingsskole.Om Møllevejens skoleMøllevejens skole er Fredensborg Kommunes interne dagbehandlingsskole for elever fra 0. til 10. klasse. Eleverne tilbydes hos os et sammenhængende skole- og behandlingstilbud med udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer. Fælles for elevgruppen er, at de på den ene eller anden måde har slået sig på almenskolens rammer, og at de og deres familie for en periode har et behandlingsbehov.På Møllevejen arbejder vi miljøterapeutisk, og eleverne har en skoledag, der integrerer specialundervisning og behandling, og hvori der arbejdes med struktur og relationer. Det betyder i praksis, at skoledagen er struktureret og organiseret i et omfang, der skaber betingelser for en behandlende tilgang, hvor trivsel og udvikling sikres relationelt og i samspil med andre. Vi sigter mod, at alle vores elever skal opleve at være en del af et fællesskab.På skolen har vi to forskellige spor: Spor A og Spor V & X. Spor A er primært for elever med socio-emotionelle og tilknytningsmæssige udfordringer. Spor V & X er et særligt intensivt skole-  og behandlingsspor for en lille elevgruppe med komplekse behandlings- og specialpædagogiske behov og eventuelt langvarig skolevægring. Man skal ikke have én bestemt diagnose for at gå i Spor V & X, men en stor del af elevgruppen har en diagnose inden for autismespektret, hvorfor det er en fordel, hvis du har erfaring med netop denne målgruppe.Vi arbejder ved Møllevejen ud fra en bred metodisk tilgang, og vi tror på, at den behandlingsmæssige tilgang og metode skal tilpasses den enkelte elev og dennes familie på en meningsbærende måde. Vi ser det som vores vigtigste behandlingsmæssige opgave at tilbyde trygge relationer og at fremme elevernes evne til at håndtere deres følelser. Vi søger altid at tilrettelægge indsatserne med udgangspunkt i en forståelse af det enkelte barn eller unges behov, aktuelle funktionsniveau og nærmeste udviklingszone. Vi er særligt optagede af mentaliseringsbaserede, neuroaffektive og narrative tilgange i behandlingsarbejdet, men vi anvender også en bredere vifte af metodiske tilgange dér, hvor det giver mening og stemmer overens med vores grundlæggende visioner og fundament.Om jobbet som familiebehandler på skolen Som familiebehandler på Møllevejen kommer du til at arbejde tæt sammen med skolens behandlingskoordinerende psykologer, med lærere og pædagoger i de enkelte teams, med elevernes familierådgivere, med skolelederen samt (naturligvis) med eleverne og deres familier. Din opgave bliver primært at varetage vejledende og behandlende forløb med vores familier (både alene og i samarbejde med skolens psykologer, lærere og pædagoger), være med til at facilitere gruppeforløb, lave selvforståelsesforløb med de ældre elever samt understøtte behandlingsmæssige indsatser i den daglige pædagogiske praksis på skolen. Da mange af vores børn og unge ikke profiterer af samtalebaserede tilgange, er vi særligt optagede af at udvikle og tilbyde forskellige former for aktivitets- og legebaserede indsatser med fokus på relationer og følelsesregulering, både individuelt og i grupper.Møllevejens vejledning, behandling og skole går nye veje sammenI Center for Familie og Handicap har vi samlet alle vore børneindsatser på en naturskøn matrikel på Møllevej i Nivå. Møllevejens vejledning, behandling og skole er en institution, der både huser Vejledning og Behandling (kombineret PPR og familiehus) samt Møllevejens dagbehandlingsskole. Vi er i alt 80 medarbejdere. Du vil være organiseret under Vejledning og Behandling. Vi vægter kollegaskabet og et trygt arbejdsmiljø højt. Der er derfor ikke langt til en kollega eller ledelsen i hverdagen. Vi prioriterer tid med hinanden på diverse fagligt inspirerende mødefora – og spiser frokost sammen så ofte som vi kan - tilberedt af vores gode kok, Morten.Vi søger dig der:·         Har erfaring med og brænder for behandlingsarbejde med og omkring børn, unge og familier (gerne under servicelovens §11.3 og §52.3)Er passioneret omkring, at skabe trygge rammer og udviklingsmuligheder for børn og unge med diagnoser inden for autismespektret og/eller børn og unge med socioemotionelle og tilknytningsmæssige udfordringerTrives i tværprofessionelle samarbejdsflader med psykologer, lærere, pædagoger og rådgivere – og har et skarpt behandlingsblik ind i en pædagogisk og didaktisk praksis.Har et ressourceorienteret fokus, og kan understøtte sårbare børn og familier til at genfinde balance, trivsel og udviklingEr uddannet psykolog eller har en grunduddannelse indenfor pædagogik, psykologi eller lignende og en terapeutisk efteruddannelse – gerne i familieterapi.Forstår behandling bredt og brænder for at lave gruppebaserede indsatser.Mestrer at navigere i både samarbejde og selvstændigt arbejde med en høj grad af indflydelse på tilrettelæggelse af dine arbejdsopgaver.KontaktoplysningerØnsker du at høre mere om jobbet, så kontakt:Psykolog og faglig koordinator Emilie Donkin, tlf.: 24 27 85 09Personaleleder for behandling, Nathja Kræmmer, tlf.: 31 49 44 77Lærer og Faglig koordinator, Rikke Iversen, tlf.: 23 99 17 59Vi glæder os til at modtage din ansøgning.Løn og ansættelsesvilkår.Stillingen ønskes besat 1. oktober 2022 eller snarest muligt.Stillingen er en fuldtidsstilling, og aflønnes efter relevant overenskomst i Fredensborg kommune. Ansøgningsfrist d. 22.8. kl. 12.00. Vi afholder løbende samtaler.
Fredensborg Kommune
Indrykket 6. juli på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk