Rengøringsassistent

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

See English below

Rengøringsservice Danmark arbejder hver dag for en lang række kunder, der sætter pris på kvalitet og stabilitet. 2023 er atter et år med rivende udvikling i vores virksomhed, og vi søger derfor endnu flere dygtige medarbejdere til vores team.

En af vores faste opgaver er at gøre rent på kontorer og udstillingsområder på Museet Louisiana i Humlebæk. Det er derfor en fordel, at du bor i Nordsjælland. Som vores nye rengørringsmedarbejder vil du indgå i vores dygtige rengøringsteam på museet.

Dine opgaver bliver:

 • Rengøring af toiletter
 • Almindelig rengøring

Jobbet er en deltidsstilling på 18 timer med mulighed for hurtig fuldtidsansættelse. Arbejdet tilrettelægges i tidsrummet mellem kl. 7 – 20. Tiltrædelse snarest muligt.

For at trives i jobbet kræver det at du:

 • Er villig til weekendarbejde – evt. med en friweekend om måneden
 • Skal kunne arbejde på søgnehelligdage
 • Er mødestabil, morgenfrisk og fleksibel
 • Har god fysik, da der må forventes løft af tungt udstyr
 • Har kendskab til servicearbejde
 • Kan fremvise straffeattest
 • Kan tale engelsk eller dansk

Vi vil til gengæld gerne tilbyde dig følgende:

 • Grundig oplæring så du er godt klædt på til dine arbejdsopgaver
 • Løn i henhold til Serviceoverenskomsten (DI og 3F) med tillæg for aftenarbejde efter kl. 18.00
 • En god pensionsordning
 • 2 fridage om ugen
 • Et stærkt team af gode og kompetente kolleger der løfter i flok
 • Sociale arrangementer på tværs af virksomheden

Hos Rengøringsservice Danmark sætter vi kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Det efterlever vi både i udførelsen af vores arbejde og ved mødet med vores kunder. Det er derfor vigtigt, at du er imødekommende og serviceminded.

Ansøgning:

Lyder stillingen som noget for dig, så send din ansøgning snarest. Ansøgninger behandles løbende.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Hos Rengøringsservice Danmark bekymrer vi os både om miljøet og vores medarbejdere. Vi er en Svanemærket virksomhed med stor diversitet og medarbejdere med over 30 forskellige nationaliteter der arbejder tæt sammen. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og vi ønsker at du bliver en succes. For dig som ansat betyder det: Klare planer, ordentlig overenskomst, konstant udvikling, et trygt og sikkert arbejdsmiljø, samt et godt samarbejde med din nærmeste inspektør.

Du kan læse mere om Rengøringsservice Danmark her: https://rs-dk.dk

In English:

Rengøringsservice Danmark works every day for a wide range of customers who appreciate quality and stability. 2023 is once again be a year of rapid development in our company, and we are therefore looking for even more skilled employees to join our team.

One of our regular tasks is to clean the offices and exhibition areas at Louisiana Museum in Humlebæk. It is therefore an advantage that you live in North Zealand. As our new cleaning employee, you will be part of our skilled cleaning team at the museum.

Your tasks will be:

 • Cleaning toilets
 • General cleaning

The job is a part-time position of 18 hours with the possibility of full-time employment within a short time. Work will be planned between 7 am and 8 pm. Accession as soon as possible.

To thrive in the job, you need to:

 • Are willing to work weekends – possibly with one weekend off a month
 • Must be able to work on public holidays
 • Is meeting stable, fresh and flexible
 • Has good physique, as lifting of heavy equipment is to be expected
 • Have knowledge of service work
 • Can show criminal record
 • Can speak English or Danish

In return, we would like to offer you the following:

 • Thorough training so you are well prepared for your work tasks
 • Salary according to the Service Agreement (DI and 3F). There will be a supplement for evening work after 6 pm
 • A good pension scheme
 • 2 days off per week
 • A strong team of good and competent colleagues who pull together
 • Social events across the company

At Rengøringsservice Danmark, we put quality, competences and the customer at the center. We live by this both in the performance of our work and when meeting our customers. It is therefore important that you are welcoming, and service minded.

Application:

If the position sounds like something for you, send your application as soon as possible. Applications are processed on an ongoing basis.

We look forward to receiving your application!

At Rengøringsservice Danmark, we care about both the environment and our employees. We are a Nordic Ecolabelled company with great diversity and employees with over 30 different nationalities working closely together. Our employees are our most important resource and we want you to be successful. For you as an employee, this means: Clear plans, proper collective agreements, constant development, a safe and secure working environment, as well as a good cooperation with your nearest inspector.

You can read more about Rengøringsservice Danmark here: https://rs-dk.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredensborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Rengøringsservice Danmark A/S, Produktionsvej 8 - 10, 2600 Glostrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-08-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://rs-dk.dk/jobs/?hr=show-job/151019&linkref=113268&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5849609

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet