Kordegn i Karlebo Sogn

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da vores ene kordegn har valgt at gå på pension, søger vi en kordegn, der i samarbejde med vores anden kordegn kan have mange arbejdsopgaver i gang samtidig og stadig have plads til et smil. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat fra den 1. juni 2024 eller snarest derefter.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • Sekretær for menighedsråd og udvalg og præster
 • Overordnet økonomifunktion i samarbejde med kassereren, herunder bilagshåndtering og betaling. Landsforeningens regnskabskontor står for bogføringen
 • Gensidig vikarforpligtigelse ved ferie, sygdom og kursus herunder personregistrering
 • Kirketjeneste
 • Opdatering af hjemmeside, ChurchDesk, og infotavler og herunder plakater, nyhedsbreve
 • Kalenderstyring via ChurchDesk
 • Nøgleadministration
 • Indkøb
 • IT-udstyr

 

Vi forventer:

 • Evner indenfor administration
 • Interesse for den kirkelige forvaltning og øje for traditionerne
 • Har bestået den obligatoriske personregistreringsuddannelse
 • Har erfaring med kontorfunktioner og borgerbetjening
 • Er ansvarsbevidst, selvstændig, fleksibel og imødekommende
 • Har gode samarbejdsevner
 • Og er positiv indstillet
 • Har gode kundskaber indenfor IT
 • Habil burger af Excel, Word og Publisher

Vi tilbyder

 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede præster, menighedsråd, organister, kirketjenere, kirkesangere og sognets mange frivillige
 • Et givende samarbejde på tværs mellem faggrupperne
 • Løbende kurser mhp. opdatering og opkvalificering
 • Der må påregnes deltagelse i aftenmøder, f.eks. menighedsrådsmøder og udvalgsmøder

Karlebo Sogn er beliggende i Nordsjælland med 3 kirker, Karlebo Kirke, Nivå Kirke og Egedal Kirke og har 20.672 indbyggere, hvoraf 11.638 er medlemmer af Folkekirken. 

Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på p.t. kr. 303.863-402.618 for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er p.t.kr. 319.056 Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t.kr. 36.051,03for en fuldtidsstilling og OK18-tillæg kr. 869,40 årligt. Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt,

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisation af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og C10 – Centralorganisation af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelsen har en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes børneattest og referencer

Er du interesseret?

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn Finn Thomsen på tlf. 4914 5949 eller kontaktperson Erik Balslev Clausen på tlf. 40412541. 

Ansøgningsfristen er mandag 18. marts kl. 12.00

Ansøgning, CV samt relevante eksamens- eller kursusbeviser sendes til: 7452fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtale holdes i uge 15

Øvrige oplysninger om Karlebo Sogn kan findes på http://www.Karlebosogn.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredensborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

KARLEBO MENIGHEDSRÅD, Rantzausvej, 2990 Nivå

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001382

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet